Skip to content
Sluit

 

Voordat je zelf een initiatief start en contact met ons opneemt

Veel mensen worden enthousiast van Herenboeren en zetten graag de schouders onder een eigen initiatief. Ook veel grondeigenaren/boeren benaderen ons regelmatig met verzoeken. Om de verwachtingen in een vroegtijdig stadium enigszins te managen, delen we graag onze ervaring.

Herenboeren Nederland is van mening dat een Herenboerderij alleen kans van slagen heeft als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Als binnen een straal van 15 kilometer minimaal 50.000 mensen wonen. (Check hier eventueel op inwoners per postcodegebied).
  • Als je echt denkt dat een aantoonbaar deel van deze mensen open staat voor een duurzame voedselproductie volgens een vernieuwend model.
  • Als de gemeente waarin een initiatief start, duurzaamheid, een eerlijk voedselsysteem en een gezonde leefstijl van haar inwoners omarmt en actief uitdraagt.
  • Als je een kartrekkersgroep hebt samengesteld van minimaal 6 personen (diverse huishoudens, man, vrouw, jong, oud, verschillende expertise en talenten).
  • Als je met deze groep een van de rondleidingen hebt bijgewoond die we organiseren.
  • Als de lokale politiek open staat voor burgerinitiatieven.
  • Als de toekomstige Herenboerderij kan landen op zand, klei, of löss. Veen is niet geschikt. Check hier op welke grondsoort je woont.
  • Als de grondwaterstand in de regio waarin de Herenboerderij kan landen een grote diversiteit aan teelt van groenten en fruit mogelijk maakt.

Aanvullend voor boeren/grondeigenaren geldt:

  • Het minimale areaal voor een te stichten Herenboerderij is 10 hectare.
  • Gronden beschikbaar stellen betekent niet dat je vanzelfsprekend ook de boer van de Herenboeren wordt.
Ivar Pel 31