De realisatiefase (fase 4)

De realisatiefase (fase 4)

Dan breekt de leukste fase aan (fase 4): de realisatiefase. Herenboeren Nederland maakt de boerderij daadwerkelijk gereed voor productie. Dat betekent bijvoorbeeld dat drainage en beregening wordt aangelegd, fruitbomen worden geplant, hekken en rasters worden geplaatst en de (mobiele) hokken voor de dieren op hun plek worden gezet. Waar mogelijk en gewenst wordt een beroep gedaan op de coöperatieleden om hun bijdrage te leveren aan de realisatie van hun Herenboerderij. Ook vindt in deze fase meestal de aanstelling van een boer plaats. Tot slot worden de dieren aangekocht en worden de eerste gewassen gezaaid en geoogst en door de leden van de coöperatie afgenomen.

Exploitatiefase (fase 5)