De oriëntatiefase (fase 1)

De oriëntatiefase (fase 1)

De oriëntatiefase (fase 1) duurt normaliter enkele maanden. Hier vinden de eerste gesprekken plaats tussen de lokale initiatiefnemers en Herenboeren Nederland. Ook bereidt de op te richten kartrekkersgroep een eerste inspiratiesessie voor, wordt reuring gemaakt in de regio en vindt de oprichting van een stichting of coöperatie plaats. Hierna kunnen zakelijke afspraken gemaakt worden tussen de lokale kartrekkersgroep (als rechtsvorm) en Herenboeren Nederland. Als de mogelijkheid bestaat, is dit ook de fase waarin de eerste subsidiemogelijkheden aangeboord kunnen worden.

Concentratiefase (fase 2)