De ontwerpfase (fase 3)

De ontwerpfase (fase 3)

In de ontwerpfase (fase 3) gaat het er vooral om of de gevonden locatie voldoende geschikt is voor de productie van voedsel. Welke delen zijn goed bruikbaar voor groenteteelt, welk deel voor fruitbomen en waar en hoe worden de varkens, kippen en koeien gehuisvest? Verder krijgt onder meer het teeltplan vorm en inhoud en wordt het meest geschikte houderijsysteem voor de dieren bepaald. In deze fase worden ook eventuele vergunningen aangevraagd, wordt het programma van eisen geformuleerd en wordt het inrichtingsplan van de boerderij opgesteld.

Realisatiefase (fase 4)