Walcheren

Walcheren

Begin 2019 is op Walcheren een groepje kartrekkers opgestaan. Ook zij willen nagaan of er in deze Zeeuwse regio animo bestaat voor de oprichting van een Herenboerderij. Onder meer de PZC schreef er al over. Voorlopig zijn ze per mail te bereiken via HerenboerenWalcheren@gmail.com.