Assen

Assen

Waarom doen wij dit?

Wij willen grip op ons eten, gezond eten. Weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat er met respect voor boer, de dieren en natuur wordt omgegaan en het doel is om deze mooie Herenboerderij door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het gaat ook om hún toekomst.

Hoe gaan we te werk?

We willen mensen uit Assen en omstreken enthousiasmeren voor het Herenboeren concept en doen dat via  informatieavonden, fairs en markten. We zijn ook graag op evenementen aanwezig rond landbouw en natuur om onze aanwezigheid in Noord-Nederland kenbaar te maken. Dat een andere vorm van landbouw bedrijven prima mogelijk is bewijzen Herenboeren Wilhelminapark en Herenboeren Groote Modderkolk.

Wij, de kartrekkers staan te popelen om te beginnen.

Waar vind je meer informatie ?

Wil je er meer over weten? Op de volgende manieren kan je met Herenboeren Assen in contact komen: