Assen

Assen

In het voorjaar van 2018 is een aantal initiatiefnemers uit de regio Assen gestart met de verkenning van de mogelijkheden om ook in Drenthe te komen tot een Herenboerderij. Onder meer de Asser Courant besteedde er al aandacht aan. Voordat de werving van geïnteresseerden echt van de kant komt, is nu het samenstellen van een kartrekkersgroep van belang. Interesse of meer weten? Mail naar countrysmile@planet.nl, of volg het initiatief op Facebook en Twitter.