Toekomst

Toekomst

Herenboeren heeft de ambitie om tot 2026 in heel Nederland de ontwikkeling van tientallen Herenboerderijen mogelijk te maken. Dat doen we enerzijds door het ‘zaaien van behoefte’. We dragen het verhaal uit richting burgers, professionals en bestuurders. Verder werken we verder aan onze toolbox waarin we alle kennis en gereedschappen die nodig zijn voor deze ontwikkeling samenbrengen.

Verder geloven wij in Natuurgedreven Grondgebruik dat elke dag een gezonde en vitale bodem centraal stelt en bij de productie van voedsel de natuur in haar kracht zet. Met (kennis)partners, terreineigenaren en overheden werkten we in 2016 en begin 2017 aan een Green Deal. Die is erop gericht om tot 2020 nieuwe kennis voor deze vorm van duurzaam grondgebruik te vergaren en uit te dragen.

Ook willen we onderzoek verrichten naar het welzijn van Herenboeren. Dit vanuit de veronderstelling dat de bodem, de productiemethode en de producten zelf beter of gezonder zijn, maar dat dit ook geldt voor de de afnemers/leden/eigenaren van de Herenboerderij. Verder is Herenboeren betrokken bij het onderzoek dat moet leiden tot een Groene KWIN, ook wel WINK genoemd. Meer hierover staat op Natuurgedreven.nl.