Ons team

Team HBNL

Ons team

Het team van Herenboeren Nederland bestaat uit vijf ondernemende zelfstandigen. We weten van elkaars individuele kennis, ervaring en expertise en weten ook dat we elkaar nodig hebben om de prachtige beweging die Herenboeren heet gaande te houden.

Samen ondersteunen we onder meer lokale Herenboereninitiatieven, verkennen we nieuwe vormen van samenwerking en voeren we gesprekken met bijvoorbeeld overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, terreinbeherende organisaties en politici. Verder ontwikkelen we met onze partners (ict)-toepassingen, verrichten we onderzoek, informeren en communiceren we en leiden we mensen rond.