Lekker dichtbij en duurzaam

Lekker dichtbij en duurzaam

Voor leden van de coöperatie is een Herenboerderij nooit ver weg. Vaak ligt hun bedrijf ingebed in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving. Het kan dan gaan om een landgoed of een kleinschalig cultuurlandschap. Maar ook een (voormalig) boerenbedrijf aan de rand van de stad kan de basis zijn voor de productie van eten.

Het is extra belangrijk dat de Herenboerderij in de buurt ligt, omdat mensen er gewoon graag en vaak komen. Bovendien; om zelf te ervaren hoe je bedrijf reilt en zeilt, maakt het nogal uit of je er even langs fietst, of dat je er een uur voor moet autorijden.
Behalve dichtbij produceert de Herenboerderij in alle opzichten duurzaam. Overproductie en verspilling wordt voorkomen doordat wat de locatie voortbrengt, zoveel mogelijk aansluit bij wat de leden willen eten. Echter, niet ten koste van alles. Want de bodem is de basis. Met andere woorden: de fysieke gesteldheid van de Herenboerderij zoals die is, bepaalt in de basis wat er kan groeien, en hoe. In plaats van teeltmaximalisatie, streven Herenboeren naar teeltoptimalisatie. De drie letters, maken het verschil.

Blije bodem
Verder is de teelt van groenten en fruit en de manier waarop de dieren worden gehouden grondgebonden. Herenboeren moeten het dus doen met de lusten en de lasten van het Nederlandse klimaat en de bodem. Mocht een Herenboerderij de beschikking hebben over een koude kas, dan verruimt dit de teeltmogelijkheden. Uitgangspunt is verder dat de bodem via natuurlijke weg elk jaar eens stukje vruchtbaarder wordt. Dat kan ook omdat het teeltsysteem zodanig is, dat de Herenboeren de natuur optimaal benutten voor hun bedrijfsvoering; boven en onder de grond.

Een Herenboerderij is een gemengd bedrijf. Gemengd is hier ook echt gemengd, met allerlei takken van sport en handen vol duurzame dwarsverbanden. Zo kunnen er varkens, koeien, kippen en schapen rondlopen en wordt een breed palet aan groenten, fruit en aardappelen verbouwd. Ook aan het diervoer is gedacht; dat komt zoveel mogelijk van eigen akkers.
Een gemengd bedrijf betekent ook dat op elke Herenboerderij in kringlopen wordt gedacht. De plantaardige ‘reststroom’ wordt voor een deel gebruikt als voedsel voor de dieren, en de mest van de dieren wordt gebruikt om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en te verbeteren. Er wordt met zo min mogelijk externe input geboerd.

De luiken open
Een Herenboerderij is een lerend bedrijf dat de deuren open zet en innovatie omarmt. De leden en de boer staan dus open voor nieuwe inzichten qua teelt, houderij en management. Opvallend hierbij is dat ‘de nieuwste inzichten’ vaak teruggrijpen op het (soms) verre verleden. Herenboeren doen niet zomaar wat maar leren ook graag van elkaar. Tussen de verschillende boerderijen vindt intensieve uitwisseling plaats van kennis, ervaringen en knowhow. Samen groeien, voelt gewoon goed.

Verder wordt niet alleen in, maar ook zoveel mogelijk mét het landschap en de natuur gewerkt. Het landschap is eetbaar, voor de mensen maar ook voor de koeien, varkens en kippen die er rondlopen. Een Herenboerderij draagt bij aan meer biodiversiteit en plukt er ook de vruchten van. De dieren en planten die van nature op de locatie vorkomen, zijn functioneel. Zo zijn bloemen en kruiden ingezaaid waar insecten op afkomen die ook bijdragen aan de onderdrukking van ziekten en plagen. Ook het landschap wordt versterkt door een Herenboerderij; bijvoorbeeld doordat streekeigen bomen, struiken en gewassen gekoesterd of geïntroduceerd worden.