Werken met de natuur, de bodem in haar kracht

Werken met de natuur, de bodem in haar kracht

Wat betekent dat, natuurgedreven landbouw? Daar gaan we op het Wilhelminapark en op allerlei andere plekken in Nederland achter komen. Maar wat 100 procent zeker is, is dat de bodem centraal staat; bij alles wat we doen. Zo streven we naar goed en vitaal bodemleven dat de duurzame productie van goed voedsel dichterbij brengt. Het Wilhelminapark bijvoorbeeld, wordt zo ‘gebruikt’ dat de bodem er elk jaar een beetje op vooruitgaat. Ook willen we samen met de natuur en het omliggende landschap en met zo min mogelijk externe input goed, gezond en bovenal lekker eten produceren.

Verder willen we kringlopen sluiten door gebruikmaking van eigen mest of het maken van compost. Op termijn willen we zelfvoorzienend zijn in bijvoorbeeld zaad, diervoeding (eigen teelt) en energie (wind, zon, biomassa). Ook streven we naar meer functionele biodiversiteit, planten en dieren dus die de productie van voedsel ondersteunen of zelf eetbaar zijn (denk aan bijen, kruiden, vruchtdragende bomen en struiken).

Het laatste punt dat we hier aanstippen is onze wens om een alternatief te bieden voor de voedselketen zoals we die in de meer gangbare vormen van landbouw aantreffen (boer-logistiek-veiling-logistiek-handelaar-verwerker-logistiek-winkel-keuken). Door die zo kort mogelijk te houden, weet iedereen precies waar zijn of haar eten vandaan komt en hoe het is geproduceerd.

Gezonde en blije mensen