Gezonde en blije mensen?

Gezonde en blije mensen?

We hopen te bereiken dat alles op en rond het Wilhelminapark, een positieve bijdrage levert aan de Herenboerderij. En verder willen we zó werken, dat de boerderij op haar beurt ook positief werkt op haar omgeving. Binnen de Green Deal willen we wetenschappelijk laten onderzoeken of bijvoorbeeld de leden van de coöperatie, gelukkiger en gezonder zijn; met andere woorden of hun welzijn erop vooruitgaat. Want behalve vanuit de kant van duurzame voedselproductie via een natuurgedreven benadering, kun je wat wij doen ook vanuit dat gezondheidsperspectief bekijken.