Mogen pionieren en experimenteren

Wie vanuit de reguliere land- en tuinbouw naar Herenboeren kijkt, ziet dat we het ‘anders’ doen; niet een beetje maar rigoureus anders. Om maar een paar voorbeelden te noemen: onze leden vormen een coöperatie en zijn behalve eigenaar, ook afnemer, investeerder, producent en consument van producten die de boerderij voortbrengt. Dat is op zijn zachtst gezegd best bijzonder. En waar in de gangbare landbouw de meeste bedrijven gespecialiseerd zijn (fruitteeltbedrijf, een melkveebedrijf, een varkenshouderij), houden wij ons op één locatie met verschillende takken van sport bezig.

Dit en meer doen we niet zomaar, maar vanuit de overtuiging dat het runnen van een kleinschalig gemengd coöperatief boerenbedrijf meerwaarde heeft. Bovendien leveren we een mooie bijdrage aan het vinden van antwoorden op veel vragen die de Nederlandse land- en tuinbouw zich stelt, of zou kunnen stellen.