Skip to content
Sluit

Wel of niet biologisch

Groenten

Biologisch of niet

Een veelgestelde vraag: is een Herenboerderij biologisch? Het antwoord neigt naar ja, maar is toch nee. Hoe zit dat?

Biologisch is een officieel door SKAL verleend keurmerk. Iedereen die een biologisch product koopt bij een boer, speciaalzaak of supermarkt, weet dan dat het voldoet aan de criteria van het keurmerk.

Maar Herenboeren zijn geen klant van hun bedrijf, ze kopen geen producten. En een Herenboerencoöperatie verkoopt niet, is haar eigen markt en de leden bepalen feitelijk zelf hoe ze werken aan een in alle opzichten duurzame voedselproductie. De Herenboeren en hun boer reizen naar de ‘meest duurzame vorm van landbouw’. We noemen het zelf ook wel natuur gedreven landbouw.

We vinden transparantie en grip op de methode momenteel het belangrijkste sturingselement. Vraag gestuurd voedsel produceren, zo natuurlijk mogelijk en streven naar input nul; dat is wat ons drijft.

We zoeken naar de draagkracht van de bodem voor voedselproductie, uitgaande van een gezonde bodem in een gezond landschap. Het gebruik van middelen wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen. En mocht het noodzakelijk zijn, dan gebruiken we niet chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, die in de door SKAL gedefinieerde biologische landbouw zijn toegestaan.

Update: in februari 2021 publiceerden we ook een artikel over dit onderwerp samen met Michaël Wilde, directeur van ketenorganisatie Bionext met de titel ‘To bio or not to bio’ is niet relevant.

Ik mis een gebouw