Varkensvlees uit de scharrelwei

DSC_0013

Om in hun jaarlijkse behoefte aan varkensvlees- en vleeswaren te voldoen, hebben de 200 Herenboeren elk jaar gemiddeld 30 varkens nodig. Hiervoor lopen er op elk moment, maximaal 25 dieren rond. Biggen worden nu nog aangekocht. De varkens leven op de boerderij tot het moment dat ze slachtrijp zijn.

De dieren zitten niet in een ‘traditionele’ stal maar lopen het hele jaar zoveel mogelijk buiten. Om ze de nodige beschutting tegen het weer of rust te bieden, is er natuurlijk wel onderdak. Op en Herenboerderij kunnen dat half ingegraven holen of hutten zijn. Inmiddels wordt geëxperimenteerd met mobielen verblijven zodat de dieren makkelijk elders op de boerderij kunnen grazen en wroeten.

Zelfvoorzienend
Eten doen de varkens zoveel mogelijk van eigen grond. Een deel ervan verbouwt de boer, de rest scharrelen de dieren zelf bij elkaar. Op de akkerbouwpercelen, staan maïs en zonnebloemen. Na de oogst worden deze gewassen opgeslagen en later aan de dieren gevoerd.
Feitelijk is de hele boerderij eetbaar, en dus willen we de dieren ook op akkers inzetten (groenbemesters, aardappelen). Verder heeft de fruitboomgaard hen van alles te bieden, valfruit, grassen, kruiden en wat niet meer. Ook kunnen ze in de toekomst prima terecht bij de vruchtdragende inheemse bomen zoals hazelaar, kastanje en eik. Elk najaar ligt er dan weer een verse lading noten, kastanjes en eikels op ze te wachten. Dat alles tussen een voedzame kruidenlaag.

Rundvlees van buiten