Skip to content
Sluit

De coöperatie door het jaar heen

De coöperatie door het jaar heen

Ten minste een keer per jaar wordt binnen de coöperatie geïnventariseerd wat de 200 leden-huishoudens willen eten. Hierbij worden de ervaringen van het vorige seizoen en die van de boer betrokken. Van welke producten willen we meer, van welke minder en welke nieuwe gewassen introduceren we op de boerderij.

De wensen van de leden worden, via het bestuur, met de boer besproken en naast de fysieke gesteldheid van het land gelegd. Welke teelt slaat aan, welk gewas doet het (nu) minder goed en aan welke knoppen kan de boer draaien. Hieruit volgt een of twee keer per jaar een up to date teeltplan waar de boer mee uit de voeten kan.

Dit teeltplan wordt afgetikt in de algemene ledenvergadering die een of twee keer per jaar gehouden wordt. Hier worden ook de begroting vastgesteld, de jaarrekening goedgekeurd en de lopende zaken op de boerderij besproken. Verder beslist de ledenvergadering over de contributie, het doen van investeringen of het organiseren van evenementen.

Bestuur
Dit alles wordt voorbereid en uitgevoerd door een gekozen onbezoldigd bestuur. In het bestuur zitten minimaal drie leden en het is idealiter een afspiegeling van de leden. Het bestuur organiseert, regelt, begroot en besluit over zaken waarover het bevoegd is. Wat die bevoegdheid is, staat onder andere in de statuten en het huishoudelijk reglement. Beiden zijn door het bestuur voorbereid en door de leden bekrachtigd. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de verzorging van de boekhouding, het interne en externe communicatie en het onderhouden van contact met de boer.

Wat brengt de Herenboerderij, behalve eten?