Skip to content
Sluit

De boer, in dienst

Ivar Pel 13

De boer, in dienst

De Herenboerderij wordt dagelijks gerund door een boer (m/v) die fungeert als agrarisch bedrijfsleider en meewerkend voorman. De boer is in dienst bij Herenboeren Nederland en wordt gedetacheerd naar de lokale coöperatie. Hij of zij is deskundig, een vakman of -vrouw dus, maar niet een ondernemer in de klassieke zin van het woord. De boer werkt voor leden van de coöperatie en wordt middels een vast maandsalaris door hen betaald. Tegenvallende oogsten worden gedragen door de coöperatie, waardoor de boer zich verzekerd weet van een stabiel inkomen. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Open Teelten en in overleg met de leden van de lokale coöperatie wordt van tevoren bepaald wie welke taken van de Herenboer overneemt in het geval van vakantie, ziekte of ongeval. Op een heel aantal boerderijen is er inmiddels ook een tweede part-time boer in dienst.

Bestuursleden van de coöperatie ondersteunen de boer d.m.v. het beheer van de financiën en vaak ook bij de creatie van voorzieningen. De agrarische bedrijfsleider is als meewerkend voorman vervolgens de “waard” van de Herenboerderij. Hij/zij coördineert, stuurt en controleert de uitvoering van alle landbouwkundige werkzaamheden tot en met de oogst en uitlevering/distributie. Met als doel om kwalitatief goed eten te produceren op een natuurinclusieve en natuurgedreven manier. De lokale ecosystemen en het vergroten van biodiversiteit en verbeteren van de bodemkwaliteit in het gebied zijn belangrijke speerpunten. Ook is de boer verantwoordelijk voor o.a. de administratie en zaken rond wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de perceelregistratie, mestboekhouding en andere verplichte zaken.

De leden van de coöperatie zijn betrokken bij de productie en worden gestimuleerd mee te helpen op de boerderij. Ook beslissen leden van de coöperatie door middel van ALV’s (algemene ledenvergaderingen) mee over belangrijke thema’s op de boerderij. Er is dus een belangrijk communicatief aspect aan het contact tussen de boer en de coöperatie. Er is een gezamenlijke motivatie om kwalitatief goed en smaakvol eten te produceren en te weten hoe het geproduceerd wordt. De community zorgt er mede voor dat de boerderij een fijne plek is om te zijn voor gewas, dier en mens.

Als boer bij Herenboeren ben je nooit uitgeleerd. Herenboeren Nederland zet zich er voor in om het voor de Herenboeren mogelijk te maken zich steeds verder te ontwikkelen en steeds weer nieuwe kennis op te doen over natuurinclusief en regeneratief boeren, samen met collega-boeren van andere Herenboerderijen en deskundigen van het team bij Herenboeren Nederland. Een Herenboerderij biedt de mogelijkheid om de boerderij te ontwikkelen tot een uniek bedrijf.

Varkensvlees uit de scharrelwei