Skip to content
Sluit

De baten… en de kosten

Palen zetten

De baten… en de kosten

Een Herenboerderij stelt consumenten in staat om de stap te maken naar een ander voedselsysteem. Als er een geschikte locatie beschikbaar is, is de financiering van een Herenboerderij vrij eenvoudig samen te vatten.

Allereerst is er geld nodig om de boerderij op poten te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan het zetten van hekken, palen en rasters, het doen van essentieel grondwerk, verbetering van de bodem en de optimalisatie van de waterhuishouding. Het bedrag dat hiervoor nodig is, gemiddeld € 400.000,-, wordt bijeengebracht door de leden op het moment dat ze instappen. Elk huishouden betaalt eenmalig € 2.000,-. Met dat geld kan de locatie worden ontwikkeld.

Een lokale Herenboerderij draagt eenmalig een bedrag van € 75.000,- af aan Herenboeren Nederland. Dit is een tegemoetkoming voor alle gemaakte kosten voor de realisatie van de Herenboerderij. Dit gaat verder dan het daadwerkelijke advies aan en de ondersteuning van de initiatiefnemers. Ook alle (onbetaalde) uren die nodig waren en zijn om een professionele beweging in de benen te krijgen en te houden, worden uit deze eenmalige fee betaald. De eerste helft van dit bedrag wordt betaald als de coöperatie voldoende geld heeft opgehaald, de tweede helft bij oplevering van de boerderij.

Exploitatiekosten
Het andere deel van het kostenplaatje zijn (jaarlijks) terugkerende exploitatiekosten. Een belangrijke kostenpost is de jaarlijkse pacht. Vanzelfsprekend moet het salaris van de boer en eventuele externe arbeid worden betaald. Verder moet zaai- of plantgoed worden aangekocht evenals dieren en diervoer dat niet op het eigen bedrijf verbouwd wordt.

Deze kosten worden gedeeld door de ‘monden’ die van het bedrijf eten. Hoeveel dat is, wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de vastgestelde begroting. Als indicatie geldt dat iemand die een volledig pakket met groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees, gemiddeld tussen de 12 en 15 euro per mond per week betaalt. Vegetarische monden betalen gemiddeld tussen de 8 en 11 euro per mond per week. 

Elke Herenboerderij die operationeel is draagt een jaarlijks bedrag af aan Herenboeren Nederland; zie het als servicekosten. Dit geld wordt besteed aan projecten of onderzoeken voor de Herenboerderijen, communicatie, begeleiding van de boeren, verzekeringen en wat niet meer.

Eten, welzijn en geluk als rendement
Wat een Herenboerderij levert, is na lucht en water waarschijnlijk het meest waardevolle dat je je als mens maar kunt wensen: gezond, smakelijk voedsel en een goed gevoel. De winst zit hem dan ook in het duurzame voedselsysteem dat leden met elkaar in stand houden en laten groeien. Geld speelt in een draaiende Herenboerderij een ondergeschikte rol. Dat wat je koopt, betaalt zich direct terug in eten en geluk.

Maar als blijkt dat er onder aan de streep van de jaarrekening, behalve geluk en een goed gevoel ook wat euro’s overblijven, dan kan de coöperatie drie dingen doen:

  • investeren in het bedrijf;
  • sparen of;
  • de maandelijkse afdracht in het volgende jaar verlagen.