De baten… en de kosten

Palen zetten

De baten… en de kosten

Een Herenboerderij stelt consumenten in staat om de stap te maken naar een ander voedselsysteem. Als er een geschikte locatie beschikbaar is, is de financiering van een Herenboerderij vrij eenvoudig samen te vatten.

Allereerst is er geld nodig om de boerderij op poten te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan het zetten van hekken, palen en rasters, het doen van essentieel grondwerk, verbetering van de bodem en de optimalisatie van de waterhuishouding. Het bedrag dat hiervoor nodig is, gemiddeld € 400.000,-, wordt bijeengebracht door de leden op het moment dat ze instappen. Elk huishouden betaalt eenmalig € 2.000,-. Met dat geld kan de locatie worden ontwikkeld. Een lokale Herenboerderij draagt eenmalig een bedrag van € 75.000,- af aan Herenboeren Nederland. Dit is een tegemoetkoming voor alle gemaakte kosten voor de realisatie van de Herenboerderij.

Het andere deel van het kostenplaatje zijn (jaarlijks) terugkerende exploitatiekosten. Een belangrijke kostenpost is de jaarlijkse pacht. Vanzelfsprekend moet het salaris van de boer en eventuele externe arbeid worden betaald. Verder moet zaai- of plantgoed worden aangekocht evenals dieren en diervoer dat niet op het eigen bedrijf verbouwd wordt.

Deze kosten worden gedeeld door de ‘monden’ die van het bedrijf eten. Hoeveel dat is, wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de vastgestelde begroting. Als indicatie geldt dat iemand die een volledig pakket met groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees, circa 45 euro per maand betaalt. Vegetarische monden betalen circa 25 euro. Maar lagere bedrijfskosten, drukken direct de maandelijkse afdracht per persoon.

Eten, welzijn en geluk als rendement
Wat een Herenboerderij levert, is na water waarschijnlijk het meest waardevolle dat je je als mens maar kunt wensen: gezond, smakelijk voedsel en een goed gevoel. De winst zit hem dan ook in het systeem dat leden met elkaar in stand houden en laten groeien. Geld speelt in een draaiende Herenboerderij een ondergeschikte rol. Dat wat je koopt, betaalt zich direct terug in eten en geluk.

Maar als blijkt dat er onder aan de streep van de jaarrekening, behalve geluk en een goed gevoel ook wat euro’s overblijven, dan kan de coöperatie drie dingen doen:

  • investeren in het bedrijf;
  • sparen of;
  • de maandelijkse afdracht in het volgende jaar verlagen.