Skip to content
Sluit

WINK

Deze inhoud is geblokkeerd vanwege jouw cookievoorkeuren.

Accepteer alle cookies om deze content weer te geven.
Wijzig jouw cookievoorkeuren.

Gevalideerde reisgids natuurgedreven voedsel

Een groeiende groep pionierende voedselproducenten is net als Herenboeren bezig aan een opmars. Ze hebben één overeenkomst: ze werken met de natuur, het zijn natuurgedreven voedselproducenten. Mensen die met voedselbossen aan de slag gaan bijvoorbeeld, het gedachtegoed van permacultuur uitrollen, agro-ecologie omarmen, of dieren in de natuur inzetten.

Deze nieuwe voedselproducenten zijn vaak idealistisch, gedreven en pionierend. Het zijn inspirerende mensen die met veel vallen en opstaan toewerken naar een houdbare manier van voedsel produceren. Voor dit soort nieuwe landbouwbedrijven zijn echter nog maar weinig kengetallen en informatie over teeltmethodes en bedrijfsmodellen beschikbaar. Terwijl daar wel veel behoefte aan is. Want ook deze ondernemers willen rekenen aan hun bedrijfsvoering en onderling gegevens uitwisselen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Herenboeren is een van de initiatiefnemers van de WINK. De afkorting staat voor Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit, een knipoog naar de KWIN. Meer informatie staat op de website (in oprichting) www.natuurgedreven.nl.