Kennis- en expertiseprogramma

Ophalen

Kennis- en expertiseprogramma

De boer van een Herenboerderij neemt een bijzondere plek in. Hij of zij is niet de eigenaar, of de ondernemer in de klassieke zin van het woord. Nee, de Herenboeren-boer is de waard, de bedrijfsleider van de onderneming, in (loon)dienst van de coöperatie. Hij of zij krijgt betaald om op een zo duurzaam mogelijke manier voedsel te produceren; gevarieerd, voldoende, transparant en van een uitstekende kwaliteit. Dit alleen al stelt bijzondere eisen aan de Herenboeren-boer.

We ondersteunen lokale initiatiefnemers bij de realisatie van hun eigen boerderij. Dat doen we onder meer door capabele boeren te werven en op te leiden. Wat we dus nodig hebben zijn ondernemende vakmensen die open staan voor iets nieuws en bereid zijn om op een gegeven moment te werken op een van de toekomstige Herenboerderijen.

Herenboeren Nederland werkt samen met een aantal partners aan een uitgekiend kennis- en expertiseprogramma dat in het najaar van 2018 gaat starten.