Skip to content
Sluit

De beweging

cirkelsNL

De Herenboerenbeweging

Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen. Maar om dat met succes te kunnen doen, is de opgave waarvoor we staan, feitelijk veel groter; dieper, breder.

We zien Herenboeren en andere Farming Communities met hun vakkundige professionele boeren en tuinders, als een groeiend alternatief voor het huidige voedselsysteem. Om die duurzame voedselproductie dichterbij te brengen, initiëren en verrichten we onder meer onderzoek, leiden we boeren op en doen we wijzigingsvoorstellen voor wet- en regelgeving. Dat doen we nadrukkelijk niet alleen, maar samen met tal van partners. En hoe we het voedselproductiesysteem van de toekomst voor ons zien, hebben we in het najaar van 2018 opgeschreven in het perspectief Farming Communities.

Hieronder lees je meer over de beweging waar we als Herenboeren onderdeel van zijn.

In 2022 heeft deze beweging inmiddels een drietal nieuwe initiatieven opgeleverd, waar Herenboeren nauw mee samenwerkt. Allereerst Aardpeer, samen voor grond dat zich inzet voor toegang tot betaalbare landbouwgrond. Ten tweede de Boerenraad, die zich hardmaakt voor stimulerende wet- en regelgeving. En als derde De Plaatsen, een kennis- en innovatiecentrum dat onder meer burgers en boeren gaat voorzien van tools voor een (persoonlijke) transitie naar een regeneratief voedselsysteem. 

 

Perspectief Farming Communities

Herenboeren ziet dat Farming Communities én hun boeren, toeleveranciers en andere partners in de toekomst op 700.000 hectare alle Nederlanders dichtbij van eerlijk en goed voedsel kunnen voorzien.

» Lees verder

Green Deal

Met de Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren in de hand, kunnen we op de Herenboerderij in Boxtel verder werken aan een volledig duurzaam bedrijf met de natuur aan de basis. Andere Herenboerderijen kunnen aansluiten.

» Lees verder

Platform Bodem en Voedsel

We delen onze ervaringen met natuur gedreven voedselproductie. Niet omdat we overtuigd zijn van ons gelijk, wel omdat we het als lerende beweging belangrijk vinden om ideeën, keuzes, dilemma’s, mislukkingen en successen te delen.

» Lees verder

Online en offline kenniscentrum

Herenboeren werkt met haar partners aan de ontwikkeling van een online en offline kennis- en expertisecentrum. We zullen meedoen aan onderzoek van anderen maar ook onze eigen proeftuin ontwikkelen.

» Lees verder

WINK voor kennis en inspiratie

Het project WINK staat voor Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit. Doel is de ontwikkeling van een gevalideerde reisgids voor natuurgedreven voedselproductie. Herenboeren is partner in een breed onderzoeksconsortium.

» Lees verder

Kennis- en expertiseprogramma

Herenboeren Nederland werkt samen met een aantal partners aan een uitgekiend ontwikkelings- en expertiseprogramma dat in het najaar van 2018 gaat starten. Doel is om voldoende ervaren professionals te hebben voor natuur gedreven voedselproductie.

» Lees verder

Onze partners

Om onze beweging te kunnen blijven ontwikkelen, zijn we actief op een breed terrein. Maar we willen en kunnen het het niet alleen doen.

» Lees verder