Wie wil boer van de Herenboeren worden?

Wie wil boer van de Herenboeren worden?

Het aantal coöperatieve Herenboerderijen in Nederland groeit, zo ook het aantal huishoudens dat graag Herenboer wil worden. Om ook hen straks een goed functionerend bedrijf te kunnen bieden, zijn uiteraard ook boeren en flexibel inzetbare vakmensen nodig. Niet zomaar boeren, maar Herenboerenboeren; mensen die als agrarisch bedrijfsleider ten dienste van de coöperatie aan de slag willen op een gemengd bedrijf; een plek waar een uitdagende diversiteit aan werkzaamheden en activiteiten op je ligt te wachten. (Download deze tekst als pdf)

De leden van de coöperaties zien in hun boer of boerin een innovatieve, gedreven, praktische, en zelfstandige professional. De boer van dienst plant, coördineert, stuurt en controleert de uitvoering van alle landbouwkundige werkzaamheden tot en met de oogst en uitlevering/distributie. Een Herenboerderij is ongeveer 15-25 hectare groot. Het is een gemengd bedrijf, waar je gemiddeld 80% van je tijd besteedt aan tuinbouw, en 20% aan de zorg voor de dieren. Het is aan de boer om kwalitatief goed eten te produceren dat smaakvol is, voldoet aan de wensen van de community én samengaat met de natuurwaarden op en rond het pachtbedrijf.

Ook verwachten de Herenboeren dat je verantwoordelijk bent voor onder andere administratie en zaken rond wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de perceelsregistratie, mestboekhouding en andere verplichte zaken.

Als boer van de Herenboeren ben je nooit uitgeleerd. Dat betekent dat je bereid bent tot continue (bij)scholing en coaching door en met collega’s en andere deskundigen. De Herenboeren zijn op zoek naar kandidaten met de drive om zichzelf te ontwikkelen in een richting die zowel henzelf past, als de natuurgedreven coöperatieve gemengde Herenboerderij.

Als Herenboerenboer houd je je bezig met:

 • De teelt van de gewenste groenten en fruit waarbij je streeft naar een goed verloop van de teelt en de oogst.
 • De verzorging van de landbouwhuisdieren (runderen, varkens, kippen, …) en het waarborgen van hun gezondheid tot aan de slacht;
 • Het plannen c.q. uitvoeren van de benodigde werkzaamheden rondom het bewerken van de grond, zaaien, oogsten, bewaring/opslag en uitlevering/ distributie. Daar waar nodig of gewenst schakel je de hulp in van leden-Herenboeren, bestuursleden, loonwerkers of losse arbeidskrachten. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit goed te managen.
 • Het verder ontwikkelen van een natuurinclusieve boerderij: innovaties, ontwikkeling, risico’s nemen;
 • Het bijhouden van een deugdelijke administratie en het voldoen aan andere wettelijk verplichte zaken;
 • Het onderhouden van een goede relatie met het bestuur en leden-Herenboeren van de lokale coöperatie;
 • Het meedenken met initiatieven van de leden in het organiseren van activiteiten ten behoeve van community building;
 • Kennisuitwisseling met andere Herenboerderijen;
 • Het blijvend investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling (in collegiaal verband, formele studie, praktijkonderzoekend, en persoonlijke verdieping en verbreding).

Aan agrarische werkervaring en kennis neem je mee:

 • Minimaal een agrarische opleiding in de tuinbouw, MBO 4, voorkeur HBO;
 • Minimaal meerdere jaren relevante werkervaring op een professioneel tuinbouwbedrijf of akkerbouwbedrijf als zelfstandige; medewerker / eindverantwoordelijke;
 • Het is een pré als je werkervaring (deels) bestaat uit biologische bedrijfsvoering en gemengde bedrijfsvoering:
 • Rijbewijzen B en tractor. E is een pré;
 • Ruime ervaring in het werken met verschillende tractoren en machines;
 • Zin om je verder te ontwikkelen in alle agrarische facetten van het Herenboerenvak;
 • Het is een pré als je in het bezit bent van BHV/EHBO, VCA en spuitlicentie (1 en 2);
 • Het is een pré als je technisch handig bent om voorkomend (onderhouds)werk zelfstandig uit te voeren, dan wel goed aan te kunnen sturen (timmeren, lassen, water, elektra, …);
 • Het helpt ook als je beschikt over een sterk lokaal agrarisch netwerk (bijvoorbeeld andere boeren, loonwerkers, mechanisatiebedrijven,…) of bewezen ervaring in het opbouwen van een lokaal agrarisch netwerk.

Wat houdt het bedrijfsleiderschap verder in:

 • Je hebt een duidelijke visie op leven en werk, je werkt van daaruit proactief en bent in staat de rol van bedrijfsleider te vervullen;
 • Je hebt uitstekend zelf-reflectief vermogen: inzicht in eigen waarden, kwaliteiten en valkuilen en gaat daar bewust mee om;
 • Je bent nieuwsgierig en wil aantoonbaar blijven leren en investeren in je eigen ontwikkeling, zowel persoonlijk als professioneel;
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en kan daardoor goed omgaan met verschillende belangen van de mensen waar je mee te maken krijgt (leden, vrijwilligers, bestuur, collega’s, media, bezoekers, leveranciers, bewoners in de buurt, agrarische erfbetreders, etc.);
 • Je weet mensen te betrekken, te activeren en te inspireren;
 • Je hebt ervaring met ICT-tools als Mail, Word, Excel, PowerPoint, Zoom, …);
 • Je beschikt over management- en projectmanagementkennis en -vaardigheden;
 • Je beschikt over agrarisch/financieel administratieve kennis en vaardigheden;
 • Je kunt je werk goed plannen en bent tegelijk voldoende flexibel om in te spelen op veranderingen.

 Uitdagingen rond de community:

 • Je hebt ervaring met de aansturing en begeleiding van vrijwilligers (collega’s, medewerkers). Het is een pré als dit in je agrarische werk is, maar dit zou ook kunnen binnen een andere werkomgeving, sport- of vrijwilligersorganisatie;
 • Je hebt een dienstverlenende houding. Dus ervaring in vergelijkbare setting of met dienstverlening of directe verkoop aan klanten/ leden is een pré.

Locaties

Begin juni 2020 waren er zeven Herenboerderijen operationeel en voorzien van een boer (of twee). Op onderstaand kaartje staan de initiatieven die de komende tijd (mogelijk) tot wasdom komen en (op termijn) een boer nodig hebben. Klik op het kaartje en je komt op een pagina met linkjes naar alle initiatieven.

Interesse?

Ben je eraan toe om boer van de Herenboeren te worden? Stuur dan je motivatiebrief met daarin jouw beweegredenen om ja aan te willen sluiten bij de Herenboerenbeweging. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drijfveren om boerderijen naar input nul te ontwikkelen”.

Je motivatie en achtergrond ontvangen we graag op secretariaat@Herenboeren.nl