Herenboeren op Radio 1 over de landbouwtransitie

Herenboeren-oprichter Geert van der Veer was op 27 februari in de uitzending van het programma ‘Spraakmakers’ van Radio 1. Geert werd geïnterviewd in het kader van een reportage van Marielle Beers over de toekomst van boeren rond de vraag: ‘Hoe ziet de landbouw er in 2040 uit’?

In het item hoor je als eerste boeren Gerjo en Jara van boerderij Ruimzicht, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf met melkvee, varkens, schapen, kippen, tuinderij en zorgboerderij. Gerjo, 3e generatie boer op Ruimzicht, heeft met deze boerderij zijn toekomstgerichte duurzame visie in de praktijk gebracht. 

Ook hoor je Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel, een coalitie van Nederlandse koplopers die werken aan een omslag naar een landbouw- en voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan. Lageweg stelt dat er op dit moment in de politiek een heldere visie ontbreekt op hoe de landbouw er tegen 2040 uit moet zien: ‘Wat ik mis in het hele stuk is politiek leiderschap. Ik bedoel, als je op een plek zit waar je de opgave hebt om de landbouw te veranderen, maar je legt alles terug in de maatschappij zodat ze het daar onderling maar moeten oplossen, dat vind ik een gemis op het moment’.

Geert van der Veer, oprichter van Herenboeren en mede-initiatiefnemer van boerennetwerk Caring Farmers (een netwerk van boeren, burgers en wetenschappers dat streeft naar natuurinclusieve kringlooplandbouw) is het daarmee eens. Hij praat namens Caring Farmers mee aan de tafels van het landbouwakkoord. Geert: ‘We staan op de rand van een groot proces en dat proces dat heet transitie. Een transitie is een beweging van a naar b. We snappen nu wel de plek a, waar we nu staan, maar het wordt een hele spannende zoektocht naar “wat is punt b” en “wie gaat ons daarbij helpen om daar te komen”? (…) Ik mis [in de politiek, red.] echt een punt b. Waar gaan we naartoe en hoe redeneren we dan vanuit de toekomst terug naar wat we vandaag moeten gaan doen’?

Iemand die zo’n visie heeft ontwikkeld is prof. Imke de Boer, die in 2020 met haar team met de visie ‘Re-rooting the Dutch Food System; from more to better’ de prestigieuze Rockefeller Food System Vision Prize won. Zij vertelt dat deze visie is gebaseerd op 3 pijlers. Punt 1: we moeten van een lineaire naar een circulaire samenleving/voedselsysteem. Punt 2: “Weet wat je eet”, de consument weer verbinden met zijn/haar voedsel. Punt 3: een nieuwe economie.

Luister het hele item hier. Je hoort Geert vanaf 7 min 16.


Foto door Fleur Born.

Bron radiofragment: nporadio1.nl

Deel dit bericht: