Herenboeren Rotterdam vertelt: wat is er bereikt in 5 jaar?

Door Diny Knol en Paul Valster.

In 2016 werd Herenboeren Wilheminapark opgericht als de eerste Herenboerderij van Nederland. Het concept kreeg zeer veel media-aandacht omdat het een door burgers geïnitieerd, schaalbaar initiatief was om de voedseltransitie in gang te zetten. In het hele land ontstonden soortgelijke initiatieven die zich tot doel stelden een Herenboerderij in de eigen omgeving te realiseren. 
 
Zo ook in Rotterdam. In september 2017 werd de Stichting Herenboeren Rotterdam opgericht met initiatiefneemster Romana Thijm als voorzitter. Samen met een enthousiaste groep kartrekkers begon de zoektocht naar land en deelnemers. Talloze informatieavonden, gesprekken met grondeigenaren, gemeenten, en organisaties volgden. Ook stonden we vaak op de Oogstmarkt om het gesprek aan te gaan met potentiële deelnemers. En dat alles zonder zicht op een locatie.
 
Dat veranderde toen Herenboeren Rotterdam in 2019 een overeenkomst sloot met Natuurmonumenten, waardoor wij vanaf begin 2020 konden starten met Herenboerderij De Vlinderstrik in de polder aan de noordkant van Rotterdam. Het was op dat moment de 3e Herenboerderij van Nederland, de eerste die volledig “uitverkocht” was [het maximum aantal coöperatieleden was al bereikt bij de start, red.] en nog steeds de enige met een eigen metro aansluiting: metrostation Rodenrijs.
 
De Vlinderstrik is inmiddels een prachtige boerderij waar wekelijks een mooie oogst met heerlijke lokaal geteeld voedsel voor 500 ‘monden’ geleverd wordt. Ga er eens kijken. Op onze website vind je de data van de rondleidingen.
 
Normaal gesproken zou daarmee de stichting worden opgeheven omdat het doel was bereikt. Maar, omdat 1 Herenboerderij in een grote stad als Rotterdam ons niet voldoende leek, hebben enkele oorspronkelijke kartrekkers besloten de stichting in stand te houden met als doel het realiseren van minimaal 4 Herenboerderijen rond Rotterdam. Daar zijn we nog steeds druk mee bezig.

De stichting bestaat inmiddels uit ca. 10 enthousiaste kartrekkers met uiteenlopende expertises. Gezamenlijk zijn wij op zoek naar locaties, deelnemers, en potentiële bestuursleden voor de nog op te richten coöperatieve Herenboerderijen. Dat alles doen we met hulp van de landelijke organisatie Herenboeren Nederland.
 
Hoewel er op dit moment nog geen nieuwe Herenboerderij is gerealiseerd, hebben we al veel bereikt. Zo zijn de coöperaties Herenboeren Delft-Rijswijk in de omgeving Delft, en Herenboeren De Aalkeet in Vlaardingen opgericht, en op zoek naar een locatie. Delft-Rijswijk is “virtueel” zelfs al volledig uitverkocht.
 
Ook hebben we geholpen bij het oprichten van Herenboeren Schouwen-Duiveland en Herenboeren Hoeksche Waard. Daarnaast zijn we in gesprek met diverse partijen over locaties rond Rotterdam. Onze hoop is volgend jaar meer te kunnen melden over een initiatief aan de zuidkant van Rotterdam. Bij al deze acties hebben we veel steun van onze vrienden van Natuurmonumenten en Rotterdam de Boer Op.
 
Met dit alles in het achterhoofd kan het niet anders dan dat er de komende jaren een aantal Herenboerderijen gaan starten. Daarmee volgen we de landelijke trend.

Er zijn inmiddels 14 Herenboerderijen actief en daar komen er in 2023 ca. 7-9 nieuwe bij. De planning is om in 2030 een totaal van 300 Herenboerderijen in bedrijf te hebben. Het kan ook eigenlijk niet anders. Het is een door burgers geïnitieerde beweging om de voedseltransitie in gang te zetten. En daar staan alle media momenteel vol van.

Wij, de kartrekkers van Herenboeren Rotterdam, zijn blij met, en trots op, wat er al is bereikt en gaan enthousiast door om onze doelen te realiseren.

Bron: Nieuwsbrief Herenboeren Rotterdam, 7-12-2022.

Deel dit bericht: