Nieuws over diverse initiatiefgroepen die dichtbij een Herenboerderij zijn

#trots! Op onze Herenboeren ‘stippenkaart’ van Nederland staan bijna 7500 stippen. Alleen al de laatste 2 maanden kwamen er ruim 500 nieuwe stippen bij. 

Op de ‘stippenkaart’ kan iedereen met interesse in een Herenboerderij bij hem/haar in de buurt zich aanmelden en hiervoor wordt een stip gezet. Je laat anoniem je adres achter en je krijgt een mailtje zodra er in jouw regio genoeg stippen zijn om een nieuwe initiatiefgroep te starten. Je wordt daar dan eenmalig over geïnformeerd.

Ook valt op deze kaart te zien dat er inmiddels 14 draaiende Herenboerderijen en 42 initiatiefgroepen (kartrekkersgroepen) actief zijn. In de afgelopen 2 maanden startten maar liefst 5 nieuwe initiatiefgroepen.  

Van die 42 kartrekkersgroepen zijn er zeker 7 die er héél dichtbij zijn om in 2023 te starten. Hieronder lees je het laatste nieuws over deze bijna-startende boerderijen. 

Kijk voor de altijd actuele kaart op www.herenboeren.nl/ik-doe-mee 

Nieuws van de 7 kartrekkersgroepen die er heel dicht bij zijn om in 2023 te starten.

1. Herenboeren Enghebaert (Schouwen-Duiveland). Op deze locatie zijn de pachtafspraken rondom grond zo goed als rond en wordt er gezocht naar een boer. Ook zijn er nog meer leden nodig om tot het benodigde minimum startaantal te komen, maar hier zijn ze heel dichtbij.

Op 26 november j.l. hield een groep kartrekkers een informatiebijeenkomst en rondleiding op het perceel waar hoogstwaarschijnlijk gestart gaat worden, aan de Ravensweg in Scharendijke. ‘De omvang van de akkers is passend, de grond is geschikt voor grove en fijne landbouwgewassen, er zijn opstallen die we kunnen gebruiken en de grondeigenaar ziet een Herenboerderij op zijn land wel zitten. Met deze grondeigenaar zijn we in een vergevorderd stadium van overleg over de financiële kanten, over de gebouwen en over het eventueel gebruikmaken van zijn materieel. We moeten natuurlijk ook nog tot een prijs weten te komen. Daarnaast stemmen we met de gemeente af of onze plannen ook passen in het bestemmingsplan. En, niet onbelangrijk, we zijn bezig met een subsidieaanvraag voor een zoetwaterproject’. 

Zowel Omroep Zeeland als de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) schreven op zaterdag 26 november over de bijeenkomst in Scharendijke. Hier vind je het artikel + filmpje van Omroep Zeeland, en hier lees je het artikel van PZC. 

De vacature voor zowel full-time én part-time boer die ze op Schouwen zoeken vind je hier.

2. Herenboeren Lingezegen (Elst, tussen Arnhem en Nijmegen). Herenboeren Lingezegen komt voort uit de initiatiefgroep Herenboeren Nijmegen, die al 3 jaar naar grond zoekt in de regio Nijmegen. Er is uiteindelijk een vrij geschikt perceel gevonden in Park Lingezegen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem.

Náást de coöperatie die nu in Park Lingezegen start, blijft de Nijmeegse initiatiefgroep zoeken naar een potentiële 2e locatie rond de stad. 

De provinciale krant De Gelderlander publiceerde op 10 oktober dit artikel over de ‘landing’ van Herenboeren in Park Lingezegen bij Elst. 

Het perceel in Park Lingezegen, ‘Het Hoogeveld’ genaamd, is 5,5ha groot. Het gaat het hart vormen van de boerderij, met nadruk op de fijne groenteteelt en fruitteelt, kippen en een aantal varkens. Herenboeren Lingezegen wil hier ook een glazen kas van 800-1000 m² realiseren. Uiteindelijk willen ze (natuurlijk) naar de 20ha toe groeien die er idealiter voor een Herenboeren boerderij nodig is. De verwachting is dat ze op termijn in dit gebied kunnen uitbreiden, omdat er daar volop andere agrarische activiteiten plaatsvinden. Er is tevens een locatie in beeld waar mogelijk de aardappelteelt kan plaatsvinden en de koeien kunnen weiden. 

Ook zoekt Herenboeren Lingezegen nog een boer. De vacature daarvoor staat uit tot 15 december. 

3. Herenboeren Ulingshof (Venlo). De Venlose Herenboeren hielden op 30 november j.l. een aspirant-ledenvergadering voor alle gezinnen die de eerste aanbetaling hadden gedaan. Dat zijn er nu maar liefst 139. Deze bijeenkomst ging over een update van de laatste ontwikkelingen en de keuzes die op korte termijn al gemaakt moeten worden. 

De grootste recente ontwikkeling werd in oktober in gang gezet. Eerder in 2023 leek het er vrij zeker op dat een stuk grond in het gebied rond Ulingsheide gepacht zou kunnen gaan worden (vandaar ook de naam Ulingshof). Begin oktober werd het bestuur echter verrast door nieuws van de verpachtende organisatie dat zij 20ha van haar grond wil verkopen, waarbij coöperatie Ulingshof de eerste optie krijgt om dit in samenwerking met een investeerder/financier te realiseren. Dit biedt natuurlijk mogelijkheden, maar roept tevens veel nieuwe vragen op.

Herenboeren Ulingshof, krijgt het komende jaar de tijd om met een plan te komen. Uitgangspunt is dat grond verkocht wordt aan een partij waarmee de coöperatie vervolgens een langdurige (erf-)pachtovereenkomst sluit. Ter overbrugging biedt de verpachter voor 2023 al een pachtovereenkomst van 1 jaar aan, zodat ze wel al kleinschalig kunnen starten. Samen met de experts van Herenboeren Nederland ontwikkelt Herenboeren Ulingshof nu een plan hoe ze dit het beste aan kunnen pakken. 

4. Herenboeren Landmeerse Loop (Boekel-Gemert). Herenboeren Landmeerse Loop gaat hoogstwaarschijnlijk in 2023 van start op landgoed Huize Padua. In de periode dat ze als initiatiefgroep werkten aan de werving van genoeg coöperatiehouders, zijn ze ook alvast een ‘proefboerderijtje’ gestart op het terrein van landgoed Huize Padua. En dat smaakt naar meer! Inmiddels is het mooie aantal intentieverklaringen van 151 bereikt. De basisingrediënten zijn er dus. Nu alleen nog de vergunningen en een boer. De vacature voor die laatste vind je hier.

5. Herenboeren Landgoed Heemstede (Utrecht-Zuid). Op 11 december aanstaande organiseert Herenboeren Landgoed Heemstede een 3e informatiebijeenkomst. Je kan je hiervoor aanmelden via deze link.

Maar een boerderij begint natuurlijk met een stuk land. Op dit moment wordt er hard gewerkt om dit rond te krijgen met een stuk grond tussen Utrecht, Houten en Nieuwegein. Ze zijn nu druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten van de koop- en pachtovereenkomst. Met alle partijen die betrokken zijn bij de omgevingsvergunning is er vooroverleg geweest. Zij zijn allen kritisch positief. Als deze fase verder gunstig verloopt en ze het voorlopig koopcontract kunnen ondertekenen, wordt de definitieve locatie bekend gemaakt. 

De eerste informatiebijeenkomst die eerder dit najaar werd gehouden leverde al veel intentieverklaringen op. Voorafgaand aan de tweede informatiebijeenkomst waren ongeveer 40 verklaringen ondertekend. Als de tweede en de derde bijeenkomst net zo succesvol zijn, dan verwachten ze voor het einde van het jaar 100 intentieverklaringen. Er zijn 150 intentieverklaringen nodig om in het voorjaar te kunnen starten, dat komt dus snel dichtbij! 

Tot slot: verschillende Herenboerderijen in Twente

De actieve overkoepelende kartrekkersgroep ‘Herenboeren Twente’ is dit jaar opgesplitst in vijf subgroepen, naar locatie. De nieuwe groepen hebben nog geen eigen websites, dus voorlopig vind je al het nieuws nog via twente.herenboeren.nl 

Korte update van de vijf groepen: 

  • Landgoed Twickel (Delden-Borne-Hengelo): de overeenkomst m.b.t. de grond kan waarschijnlijk nog in 2022 of begin 2023 getekend worden. 
  • Usseler Es (Enschede-Zuid): waren dichtbij grond, maar er zijn nu toch helaas een aantal struikelblokken die eerst overwonnen moeten worden. 
  • Oldenzaal/Enschede-Noord: zijn met meerdere partijen in gesprek over een locatie in de buurt van het vliegveld/Lonnekerberg. 
  • Almelo: werkt op het moment eerst nog aan meer bekendheid geven aan het initiatief en werving van potentiële leden.
  • Lankheet (Haaksbergen): momenteel wordt de samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland besproken. 

Herenboeren Twente organiseert de laatste weken van december nog op diverse locaties informatie bijeenkomsten voor geïnteresseerden die een lidmaatschap overwegen. Ze geven dan uitleg over de lokale situatie en proberen vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Raadpleeg de agenda op hun website voor tijdstippen en locaties. 

Deel dit bericht: