Groenboerenplan aangeboden aan nieuwe landbouwminister Adema

Een delegatie van de ‘Groene Boeren’ achter het Groenboerenplan (onder meer BioHuis, Caring Farmers, Herenboeren en de Federatie van Agro-ecologische Boeren) sprak op woensdagmiddag 23 november met de nieuwe Minister van Landbouw Adema over de hoofdthema’s van het Groenboerenplan. De inzet is om een constructieve inbreng te hebben bij de totstandkoming van een Landbouwakkoord. Namens Herenboeren was hierbij oprichter Geert van der Veer aanwezig (links op de foto). 

Perspectief, verdienvermogen en ondersteuning met kennis en financiële ruimte voor omschakelaars en groene boeren zal hard nodig zijn. Onderwerpen waar de Groenboeren-organisaties vanuit hun praktijk aanbevelingen voor hebben geformuleerd (zie www.groenboerenplan.nl).

Minister Adema gaf aan dat de gehele sector zal moeten verduurzamen langs de opgaven die er liggen voor stikstof, maar ook voor klimaat, biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. In maart zal het Landbouwakkoord klaar moeten zijn.

Update: op vrijdag 25 november bracht het ministerie van LNV de langverwachte kamerbrief met haar visie uit. Hierin worden ook lokale, coöperatieve vormen van landbouw (zoals Herenboeren) benoemd: ‘Ook het
produceren in korte ketens kunnen [sic] agrariërs en tuinders verdienvermogen bieden, bijvoorbeeld via lokale, coöperatieve samenwerkingsvormen’ (p. 8 van 18). Je leest de hele Kamerbrief hier.

Groenboerenplan ook al eerder onder de aandacht gebracht 

Op donderdag 3 november, kort voorafgaand aan het debat over het rapport Remkes in de Tweede Kamer, overhandigde een delegatie van ‘Groene Boeren’ – mede namens Herenboeren – het Groenboerenplan ook al aan woordvoerders op landbouw van diverse partijen: Thom van Campen (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GroenLinks), Roelof Bisschop (SGP), Leonie Vestering (PvdD) en Monique Flipsen-Verhagen (BBB, medewerker). 

Op 6 juli werd het Groenboerenplan voor het eerst naar buiten gebracht. Het werd diezelfde dag aan minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal en toenmalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, aangeboden. Namens Herenboeren Nederland was daar toen boer Fabian van Herenboerderij Wenumseveld (bij Apeldoorn) bij aanwezig.

Meer lezen over de actie van 6 juli kun je in dit artikel op onze website. We publiceerden toen ook een artikel (met name voor Herenboeren-coöperatieleden) over waarom Herenboeren dit plan ondersteunt. 

Foto: Op 6 juli jl. was namens Herenboeren Nederland boer Fabian van Herenboeren Wenumseveld bij Apeldoorn aanwezig bij het overhandigen van het Groenboerenplan aan de ministers Staghouwer en Van der Wal. 

Foto: Op 3 november jl. overhandigde een delegatie van ‘Groene Boeren’ (namens o.a. BioHuis, Caring Farmers, Herenboeren en de Federatie van Agro-ecologische Boeren) het Groenboerenplan aan de woordvoerders op landbouw van diverse partijen. 

Deel dit bericht: