Herenboeren & partners in Duurzame Top 100!

Jury van de Duurzame Top 100 beloont natuurinclusief boeren!

Herenboeren staat – voor de 4e keer op rij – in de Duurzame Top 100 van de Trouw! Sinds onze 8e plek van 2019 maken we hier consequent deel van uit. 2019 was namelijk het moment dat de lijst haar focus verlegde van wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven naar initiatieven van onderop: burgerinitiatieven zoals wijzelf.

We zijn hartstikke trots op de 28e plek die we dit jaar hebben behaald, maar er is nog meer fantastisch nieuws. Ook andere van ‘onze’ projecten hebben de Duurzame Top 100 gehaald! Aardpeer, het grondfonds voor natuurinclusief boeren dat Herenboeren mee oprichtte, kwam op plek 10 uit. En Caring Farmers, mede-opgericht door Herenboeren initiatiefnemer en bestuurslid Geert van der Veer, eindigde maar liefst op de 1e plaats!

Herenboeren is tevens lid van Caring Farmers: een netwerk waar boeren die werken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw zich verbinden met medestanders. Van dierenartsen, consumenten en ketenpartners, tot wetenschappers en NGO’s. Met als doel om de belangen van deze boeren breed te behartigen en samen de transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw te versnellen.

Zonder het grondfonds Aardpeer* hadden verschillende van de 14 draaiende Herenboerderijen niet kunnen starten. Aardpeer zet zich namelijk in voor betaalbare (pacht)grond voor natuurinclusieve landbouw en heeft ook voor een aantal startende Herenboerderijen al veel kunnen betekenen.

Onze felicitaties gaan uit naar alle groene boeren in de lijst en natuurlijk ook naar verwante initiatieven als Land van Ons en Lenteland.

Herenboeren is ontzettend trots en blij onderdeel uit te maken van deze grotere beweging, die nu steeds meer erkenning krijgt. We staan gelukkig niet alleen in onze doelstellingen en beseffen ons ook dat Herenboeren niet de enige manier is om de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties. We doen het samen!

Hartelijke groet,
Team Herenboeren Nederland

*Nog nieuwsgierig waarom Aardpeer Aardpeer heet? Omdat ‘aard’ verwijst naar de aarde, en ‘peer’ naar ‘toffe peer’. Je bent een toffe peer als je goed voor de aarde zorgt! Maar er is meer. ‘Peer’ verwijst ook naar het Engelse woord ‘peer’, dat ‘gelijke’ betekent. Komt dat even mooi uit. Burgers, boeren en bedrijven – ze zijn elkaars peers als het om gezonde grond gaat. Ten slotte: een aardpeer is, behalve een vergeten groente, een oersterke woekeraar. We hopen vurig dat ook onze beweging gaat groeien als aardpeer!
 
Lees meer verhalen en interviews rondom de Duurzame Top 100 van 2022 hier op de website van de Trouw!

Deel dit bericht: