Stageplekken bij Herenboeren!

Wil jij het boerenvak leren op een gemengde boerderij, dan is een Herenboerderij dé plek voor jou!

Op onze Herenboerderijen door het hele land zoeken we regelmatig stagiairs, waarvoor je altijd welkom bent een open sollicitatie te sturen.

Klik hier voor een kaart met al onze boerderijen. De bruine Herenboeren-logo’s geven de reeds gestarte boerderijen weer.

Wat is er bijzonder aan werken op een Herenboerderij?

Een Herenboerderij is een gemengde boerderij, met de nadruk op groenteteelt, maar heeft daarnaast ook fruitteelt en veeteelt. Er zijn momenteel 14 Herenboerderijen in Nederland die elk uit ongeveer 20 ha bestaan, waarvan gemiddeld 4 ha groenteteelt, 1-2 ha fruit, 40 varkens, 250 kippen en soms ook een aantal koeien.

De boerderij is eigendom van een coöperatie van 200-270 huishoudens, die de directe afnemers zijn van de producten. Een Herenboerderij werkt natuurgedreven, waarbij biologisch de ondergrens is, maar we zijn niet Skal-gecertificeerd. Een Herenboerderij werkt volgens de 3 uitgangspunten en 7 pijlers die hier staan uitgelegd.

Op deze filmpjes van Herenboerderij Willemhoeve (bij Soest/Baarn), Herenboerderij Land van Weert en Herenboerderij Op ’t Lies (bij Breda) krijg je een goede indruk van de opbouw van een Herenboerderij.

In dit animatiefilmpje wordt het Herenboerenconcept kort en snel uitgelegd vanuit het perspectief van de leden. Uitgebreidere informatie vind je bij ‘De beweging’ en ‘De Herenboerderij’ op onze website.

Wat hebben wij jou als stagiair te bieden?

Bij Herenboeren loop je stage op een unieke plek met alle facetten van een professioneel gemengd bedrijf. Je kan hier alle teeltwerkzaamheden in de groenteteelt leren, evenals kennis van fruitteelt en dierhouderij opdoen. De meeste boerderijen telen ook voedergewassen. Er is ruimte voor experimenteren met compostbeddenteelt en combinatieteelt. Ook proberen we actief op alle boerderijen de biodiversiteit te stimuleren. Je leert met mechanisatie omgaan (trekkers en werktuigen) en je kunt ook op het gebied van agrarische bedrijfsvoering veel leren. De boerderijen zijn een Erkend Leerbedrijf. Daarnaast is het een gezellige en inspirerende plek, mede door de vele enthousiaste leden.

Solliciteren

Wil je stagiair worden bij Herenboeren? Dan ontvangen we graag je CV en een brief met daarin jouw motivatie. Vermeld daarin ook duidelijk welke opleiding je volgt, in welk jaar je zit, voor hoeveel dagen per week je een stage zoekt en voor welke periode.

Ook horen we natuurlijk graag op welke locatie je het liefst aan de slag zou gaan. Klik hier voor een kaart met al onze boerderijen. De bruine Herenboeren-logo’s geven de reeds gestarte boerderijen weer.

Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar Mariska Pater: mariska@herenboeren.nl

Deze vacature is uitgezet op 18-8-2022 en heeft geen vooraf vastgestelde einddatum. Wel vragen we je niet te lang te wachten met reageren, omdat we graag zo snel mogelijk met kandidaten in contact komen.

De Herenboerderij in beeld 

Herenboerderijen zijn bijna allemaal gemengde bedrijven.

Leden werken regelmatig mee op het land.

Veel Herenboerderijen verbouwen graan voor veevoer of zelfs voor eigen brood.

Leden verzorgen de wekelijkse uitgifte van oogstpakketten op de boerderij.

Een Herenboerderij is eigendom van een coöperatie van gemiddeld 200-270 huishoudens. Op ALV’s beslissen zij mee over belangrijke onderwerpen.

Deel dit bericht: