Toelichting deelname Herenboeren Nederland aan ‘Groenboerenplan’

Vandaag, 6 juli 2022, tussen 16.30 en 16.45u, wordt in Den Haag namens een gelegenheidscoalitie van duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan (Groenboerenplan) overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal.

Namens Herenboeren Nederland is boer Fabian van Herenboeren Wenumseveld bij Apeldoorn vandaag aanwezig bij het overhandigen van het tien-punten-plan aan de ministers.

Toelichting deelname Herenboeren Nederland aan Groenboerenplan

Herenboeren Nederland heeft, na veel gesprekken te hebben gevoerd, zowel intern als met onze partners, de weloverwogen beslissing genomen dit tien-punten-plan te ondertekenen.

Zoals omschreven in ons Herenboeren-positionpaper van 21 juni j.l. hebben we als Herenboeren Nederland het standpunt aangenomen om vooralsnog – tot het stof is neergedaald – in de luwte te blijven en zelf geen actieve pers/media communicatie op te zoeken in de maatschappelijke discussie die is ontstaan na de Stikstofbrief van minster Van der Wal en de perspectiefbrief van minister Staghouwer van 10 juni.

Maar, zo hebben we ook gezegd in het positionpaper, we zoeken óók achter de schermen naar samenwerking met onze bestaande en nieuwe partners om onze standpunten en belangen uit te dragen. De medewerking aan dit tien-punten-plan is daar één van.

We vragen, net als eerder in juni, aan alle Herenboeren om jullie begrip voor en medewerking aan een eenduidige persvoorlichting en socialmediaberichtgeving. Dit om te voorkomen dat er gevoelige snaren geraakt worden, die ons concept beïnvloeden.

We vragen daarom graag  jullie medewerking aan het volgende:

Persvoorlichting

Mochten jullie benaderd worden door pers of andere media, ga dan nergens inhoudelijk op in, maar verwijs door naar Herenboeren Nederland met Geert van der Veer als woordvoerder. Contactpersoon is Anneke Comello, communicatiemedewerker, via info@herenboeren.nl en 06-18176113. Zij overlegt met Geert over inkomende verzoeken.

Socialmedia-berichtgeving

We vragen jullie te handelen in de geest van het bovenstaande. Dat betekent uitgaan van onze eigen kracht en ons positief opstellen, vóór deze standpunten, in plaats van ageren tegen het bestaande. We zullen deze houding ook laten doorklinken in de socialmediaberichten van Herenboeren Nederland. Wil je aandacht besteden aan deze actie op de socialmediakanalen van jullie boerderij/ initiatief, dan zou je onze berichten kunnen doordelen. Mocht je iets anders opstellen, dan vragen we jullie graag om het bovenstaande daarbij in gedachten te houden. Twijfel je over een bericht of een reactie en vind je het prettig even van gedachten te wisselen, dan kun je altijd overleggen met Anneke via info@herenboeren.nl en 06-18176113. 

Klik hier door naar het Groenboerenplan en bijbehorend persbericht. 

Je vindt daar ook de link om het plan (op persoonlijke titel) te ondersteunen. Evenals een voortdurend geüpdate lijst van mediaberichtgevingen over dit initiatief. 

Deel dit bericht: