Herenboeren Assen mocht scheuren

Het bestuur van Herenboeren Assen betreurt de commotie die is ontstaan over het vermeende illegaal ‘scheuren’ van grasland op haar toekomstige boerderij in Rhee.

Herenboeren Hof van Rhee heeft een pachtrelatie met gemeente Assen. De gemeente Assen heeft aangegeven nog wat tijd nodig te hebben voor de schriftelijke uitwerking van het pachtcontract maar dat stond het gebruik van het land binnen de pachtrelatie niet in de weg.
De toestemming van de gemeente Assen als verpachter, voor het scheuren van een deel van de gronden, zou dan naar verwachting verleend worden omdat de verpachter op de hoogte is van de plannen van Herenboeren Assen en het inrichtingsplan kent.

Vervolgens blijkt uit vanmiddag gevoerde gesprekken met de Rijksdienst RVO dat er, naar het lijkt, weinig aan de hand is. Het perceel dat gefreesd is, is namelijk niet langer bestemd voor voerproductie of beweiding en dus gelden de regels voor grasland scheuren hier niet, aldus de zegsman van RVO. Herenboeren Assen erkent dat er bij RVO en gemeente Assen vooraf geen toestemming is gevraagd voor het scheuren van het grasland en betreurt die gang van zaken.

Maar naar nu lijkt is er ook geen reden voor toestemming. Het betreffende perceel wordt omgevormd tot fruitboomgaard. De coöperatie in Assen en Herenboeren Nederland zoeken de komende week nog nader contact met RVO.

Herenboeren GLB-vrij
Normaliter moet een boer die het scheurverbod overtreedt, als straf een deel van de Europese GLB-gelden terugbetalen. Maar omdat Herenboerderijen geen enkele GLB-euro ontvangen is dit niet aan de orde. Mocht onverhoopt blijken dat er toch wat fout is gedaan of gegaan, is de coöperatie voornemens het boetebedrag te schenken aan een goed boerendoel binnen de bestaande sector. Herenboeren Nederland, medeverantwoordelijke voor de professionele ondersteuning van boerderijen, verdubbelt dit bedrag in dat geval

Mocht onverhoopt blijken dat er toch wat fout is gedaan of gegaan,  is de coöperatie voornemens het boetebedrag te schenken aan een goed boerendoel. Herenboeren Nederland, medeverantwoordelijke voor de professionele ondersteuning van boerderijen, verdubbelt dit bedrag in dat geval.

Deel dit bericht: