Uitleveren oogst gaat door, ook in tijden van Corona

Zowel op de Herenboerderij in Loenen als die in Boxtel, is zaterdag het uitleveren van de oogst van de week doorgegaan. Maar niet zonder daarbij de nodige Corona-maatregelen in acht te nemen.

In Boxtel waren bijvoorbeeld maximaal maar 50 Herenboeren per half uur welkom en was een eenrichtings-Coronaparcours ingericht. Daarmee voorkwamen de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het uitleveren dat mensen elkaar tegen het lijf zouden lopen. Leden die toch even moesten wachten bij de uien, de al voorverpakte eieren of het uitleverpunt voor vlees, deden dat gewoon op gepaste afstand.

Ook op de Herenboerderij in Loenen gold eenrichtingsverkeer van en naar de uitleverkraam. Net als in Boxtel hielden ook hier de leden van de werkgroep distributie zich strikt aan de geldende afstandsnormen.

Vijf Herenboerderijen worden op dit moment aangelegd. Zowel in het veld, als aan de overlegtafels wordt daarbij voldoende afstand genomen en (als het kan) online overlegd.