Herenboeren in tijden van Corona

Corona heeft in een korte tijd geleid tot een heel ander Nederland. Wij van Herenboeren Nederland, hopen dat initiatiefnemers, Herenboeren en (toekomstige) Herenboeren-boeren binnen de huidige mogelijkheden de hoopvolle Herenboerenbeweging gaande houden.

Vandaag hebben we alle Herenboerencoöperaties en -stichtingen en hun boeren, uitgebreid geïnformeerd over wat we hen adviseren, en wat we aan de voor- en achterkant doen om de boerderijen te laten draaien.

Zo wijzen we de boeren en bestuurders onder meer op het belang van hygiënisch werken. Ook doen we voorstellen om de distributie van de oogst veilig te laten verlopen en hoe je (onder de huidige condities) met vrijwilligers omgaat. Ook werken we aan een aantal ‘vliegende keeps’ die in het geval van ziekte van een boer, de bedrijfsleiding overneemt.

Behalve de verspreiding van een 7 pagina’s tellende notitie, houden we donderdag een online meeting voor alle stichtingen en coöperaties. Dan kunnen Herenboereninitiatieven ervaringen uitwisselen en met elkaar (gemeenschappelijke) afspraken maken.

Deel dit bericht: