Herenboer (to be), loop je ook de Kring-Loop?

Wie een beetje om zich heen kijkt ziet dat menig boer wat zoekende is naar manieren om in de toekomst te kunnen blijven doen wat hij/zij denkt dat moet gebeuren. Het is een understatement om te stellen dat dat niet in stilte gebeurt. Je krijgt zo al gauw de indruk dat alle ongeveer 50.000 boeren zich verzetten tegen zaken als stikstofwetgeving, milieuregels en afknijpende supermarkten. Maar dat is niet helemaal waar, of helemaal niet waar.

Nieuw perspectief

Er groeit, in de relatieve luwte en veelal op constructieve wijze, een groep boeren, tuinders en andere (voedsel)producenten die je niet zo frequent hoort of ziet. Het zijn mensen die in verbinding met hun omgeving, de burgers en de natuur werken aan nieuw perspectief voor zichzelf en de rest van Nederland.

Toch vinden deze Kringloopboeren en hun fans de tijd rijp om van zich te laten horen en zich te laten zien. Dat doen ze op 14 januari 2020, tijdens de Kring-Loop.

Dit is wat de organisatie noemt ‘Een wandelend podium met inspirerende koplopers. Voor Boeren, Burgers, Bouwers, Banken en Biodiversiteit’. Samen zetten ze stappen vooruit naar kringlooplandbouw, stappen die ze vastleggen in een 10-puntenplan.

Dit plan wordt op 14 januari aangeboden aan minister van LNV Carola Schouten, op het Binnenhof. Maar dat doen ze niet voordat een divers gezelschap eerst ongeveer 10 kilometer heeft gelopen, van Hoeve Biesland in Delfgauw naar het Binnenhof.

Kring-Loop je mee?

Herenboeren Nederland ondersteunt dit initiatief van harte en loopt die dag ook mee. We nodigen alle Herenboeren, wannaba-Herenboeren en andere betrokken burgers van harte uit om mee te lopen. Meer informatie staat op De Weg Vooruit. Aanmelden kan ook via dit Facebookevenement.

Deel dit bericht: