Nieuwe podcast over de Herenboerenbeweging

Twee jaar geleden interviewde Koen van Seijen (in het Engels) de grondlegger van Herenboeren, Geert van der Veer. Koen deed dat in het kader van een podcastserie waarin Regenerative Agriculture (herstellende landbouw) centraal staat. Koen en Geert spraken elkaar toen over het hoe en waarom van Herenboeren, welke bijdrage Herenboerderijen kunnen leveren aan het herstel van allerlei waarden en voor welke uitdagingen de beweging toen stond. Nu, twee jaar later, vond Koen het tijd voor een update en die staat sinds deze week online, wederom in de Engelse taal.

Deel dit bericht: