Graag onderbouwing van stikstofpleidooi wetenschappers

Onder de noemer ‘Inkrimping van de veestapel is geen doel op zich, maar een uitkomst van nieuwe vormen van landbouw’ doen 5 wetenschappers vandaag in NRC een duit in het ‘Stikstofdossier-zakje’. Ze benoemen in het opinie-artikel daarin ‘een nieuw landbouwmodel met een drastische reductie van de import van veevoer en het gebruik van kunstmest. Daardoor wordt de draagkracht van de omgeving leidend voor de landbouwproductie en wordt er niet steeds meer stikstof naar Nederland toegehaald.’

Herenboeren wordt daarbij genoemd als een model dat aantoont dat het anders kan. Dat is mooi natuurlijk, maar we hebben hen toch maar even gevraagd of er ook een wetenschappelijke onderbouwing is voor hun signaal dat de grondgebonden, natuurgedreven en gemengde bedrijfsvoering van Herenboerderijen daadwerkelijk positief uitpakt voor (in dit geval) het stikstofvraagstuk. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dit onderzocht worden op een aantal (te openen) Herenboerderijen.

Deel dit bericht: