Wil je boer van de Herenboeren worden? Start dan in oktober 2019 met ons trainingsprogramma


Op verschillende plekken in Nederland, zoals Weert, Rotterdam en Breda, openen op korte termijn nieuwe Herenboerderijen. Met het toenemende aantal coöperatieve boerderijen in Nederland, groeit ook de vraag naar Herenboeren boeren. Daarom is Herenboeren Nederland samen met de lokale initiatiefnemers op zoek naar mensen die in zijn voor deze uitdagende functie (zie ook de vacature, pdf). Een voorwaarde voor het starten als boer van de Herenboeren, is het naar tevredenheid doorlopen van ons trainingsprogramma.

Op dit moment volgen 10 mensen het trainingsprogramma van Herenboeren Nederland. Dit als voorbereiding op het werken op een van de Herenboerderijen die in ontwikkeling zijn. Maar omdat steeds meer mensen in Nederland voor hun dagelijkse eten graag met elkaar een Herenboerderij oprichten, groeit ook de behoefte aan Herenboeren boeren. Daarom start Herenboeren Nederland in oktober 2019 met een tweede opleidings- en trainingsprogramma.

We zoeken ondernemende mensen die beschikken over een flink portie praktische ‘boerenkennis en -kunde’. Mensen met de drive om zich te ontwikkelen in een richting die zowel henzelf past, als de natuurgedreven coöperatieve gemengde Herenboerderij.

Wat we je bieden is een uitdagend en inspirerend programma; een mooie mix van theorie, inspiratie en praktijk. Vanzelfsprekend krijg je veel te horen over het hoe en waarom van Herenboeren, vertellen we veel over de organisatie van de coöperaties en jouw rol als boer daarin. Ook andere praktische zaken als het maken van een natuurgedreven teeltplan, het dagdagelijks runnen van een kleinschalig gemengd bedrijf en zoiets als de omgang met vrijwilligers komen aan de orde.

Verder leer je veel over de bodem, (bio)diversiteit en het (gewenste) ecosysteem op en rond een Herenboerderij. De deelnemers bezoeken ook regelmatig inspirerende bedrijven en trainen ook elkaar. Relevante ervaring en kennis die binnen de groep aanwezig is, wordt zo optimaal ontsloten en vergroot. In de praktijk zie je dat de groep uitmondt in een netwerk, waarbinnen de deelnemers elkaar steeds beter weten te vinden.

Behalve brede kennis over het land, duurzame voedselproductie en de Herenboerderij, neemt ook je persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plek in. Met je persoonlijke ambities, wensen en kennislacunes als bagage, werk je samen met je coach aan je eigen leercurve.

Als je het programma naar tevredenheid doorlopen hebt, ben je klaar om als boer van de Herenboeren aan de slag te gaan.

Trainingsprogramma praktisch

  • Programma van oktober 2019 tot en met juni 2020
  • Eén groepsgewijze contactdag per maand
  • Gemiddeld per maand één tot twee dagen (zelf)studie of samenkomst
  • Kosten: 2.500 euro ex. BTW

Heb je een vraag of wil je meer weten, mail naar info@herenboeren.nl.