Green Deal: ontheffing verplichte reiniging varkenstransport

De Herenboerderij in Boxtel hoeft ten minste tot september 2019 vrachtwagens die jonge varkens komen brengen, niet ter plekke te ontsmetten. De ontheffing is het eerste concrete wapenfeit van de zogenoemde Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren.

In het voorjaar van 2017 hebben de Herenboeren met onder andere het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel afgesproken dat er tot op zeker hoogte ruimte is om te experimenteren op hun bedrijf. De belangrijkste reden daarvoor is dat ook diezelfde overheden erkennen dat bestaande wet- en regelgeving belemmerend werkt op de verduurzaming van ons voedselsysteem. Door op de Boxtelse coöperatieve boerderij de grenzen van de wet op te zoeken, of even over te steken, kan verkend en ervaren worden of minder belemmerende regelgeving voor meer bedrijven haalbaar is.

Verplichte wasplaats
De ontheffing die het ministerie van LNV tot september heeft verleend, heeft te maken met de standaard reinigingsplicht van vrachtwagens die in dit geval biologische biggen vanuit Rosmalen naar de Herenboerderij brengen. Volgens de huidige regels moet die nadat de dieren zijn afgeleverd, op een speciaal ingerichte wasplaats worden ontsmet. Zo’n wasplaats voor gemiddeld één transport per jaar zou zowel vanuit kostenoogpunt als landschappelijk ongewenst zijn.

Een door het ministerie ingestelde Deskundigengroep stelt dat de plicht op de Herenboerderij in ieder geval tot september 2019 kan komen te vervallen. Maar wel stelt LNV dat de chauffeur na het lossen van de dieren, meteen moet terugrijden naar de plaats waar hij vertrok om daar zijn wagen te reinigen.

Meer meelifters
Overigens is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat alleen de Boxtelse Herenboerderij profiteert van deze ontheffing. In mei wordt bekeken of, en zo ja hoe, andere ‘buitenvarkenhouders’ mee kunnen liften op dit experiment.

Deel dit bericht: