DOEN geeft Herenboeren Nederland een boost

Herenboerderijen zijn kleinschalige duurzaam opererende en bovenal coöperatieve bedrijven. De boer of boerin op zo’n Herenboerderij verzorgt in dienst van de leden-Herenboeren het land, de gewassen en de dieren en voorziet hen zo in een belangrijk deel van hun dagelijkse voedsel. Herenboerderijen zijn autonoom en soeverein, want gefinancierd door burgers die gedeeld eigenaar zijn van hun eigen boerderij. Ook delen ze met elkaar de kosten. Een Herenboerderij kent geen externe financiering, leent geen geld van de bank, wil geen (Europese landbouw)subsidie.

Een van de taken van stichting Herenboeren Nederland is het bieden van intensieve ondersteuning aan startende initiatieven. We onderzoeken, verkennen, zorgen voor de realisatie van de boerderij, begeleiden kartrekkers bij de planvorming en in de exploitatiefase. De middelen die we hiervoor nodig hebben, ontvangen we achteraf na oplevering van een Herenboerderij, van de dan opgerichte coöperatie.

DOEN biedt beweegruimte
Maar het werk vooraf, het komen tot Herenboerderijen, moet wel gedaan. En daarom is Herenboeren Nederland ontzettend blij met de donatie die we begin 2019 van Stichting DOEN hebben ontvangen. Het stelt ons kleine team in staat om energie te geven aan deze mooie brede burgerbeweging. Hierdoor is het mogelijk jaarlijks twee, drie of misschien wel vier nieuwe Herenboerderijen te kunnen openen; soevereine plekken die inspiratie bieden aan boeren, burgers en anderen die in zijn voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

Stichting DOEN verkiest dus de institutionele ondersteuning van de Herenboerenbeweging. Individuele Herenboereninitiatieven komen niet in aanmerking voor steun van de Stichting.

Deel dit bericht: