Wil je boer van de Herenboeren worden?

Verspreid over Nederland zijn steeds meer mensen die wel oren hebben naar het samen runnen van een Herenboerderij. Zo’n Herenboerderij is een kleinschalig, coöperatief gemengd bedrijf dat zoveel mogelijk mét de natuur werkt en ongeveer 500 mensen van eten voorziet. Niet de eigenaren (Herenboeren) maar een boer produceert het voedsel dat de leden van de coöperatie willen eten; denk daarbij aan aardappelen, groenten, fruit, vlees en eieren.

De waard, bedrijfsleider
De boer neemt in zo’n boerderij een bijzondere plek in. Hij of zij is niet de eigenaar, of de ondernemer in de klassieke zin van het woord. Nee, de Herenboeren-boer is de waard, de bedrijfsleider van de onderneming, in (loon)dienst van de coöperatie. Hij of zij krijgt betaald om op een zo duurzaam mogelijke manier voedsel te produceren; gevarieerd, voldoende, transparant en van een uitstekende kwaliteit. Dit alleen al stelt bijzondere eisen aan de Herenboeren-boer.

Werven en opleiden
Stichting Herenboeren Nederland Uitvoering ondersteunt lokale initiatiefnemers bij het realiseren van hun eigen boerderij. Dat doen we onder meer door capabele boeren te werven en op te leiden. Wat we dus nodig hebben zijn ondernemende vakmensen die open staan voor iets nieuws en bereid zijn om op een gegeven moment te werken op een van de toekomstige Herenboerderijen. Het meest vergevorderd zijn de initiatieven in Midden-Limburg, het Oosten Van Utrecht, De Gelderse Vallei, Zuid-Kennemerland en de Rijnmond. In het Brabantse Boxtel is een Herenboerderij actief.

Opleiding start najaar 2018
Herenboeren Nederland bereidt momenteel een uitgekiend lesprogramma voor dat in het najaar van 2018 moet gaan starten. Aan de inhoud van deze actieve leeromgeving wordt momenteel hard gewerkt.

Geïnteresseerd?
We weten dat er in Nederland (aspirant) boeren rondlopen die wel oren hebben naar de functie van boer op een Herenboerderij. Ben jij zo iemand, meld je dan aan als geïnteresseerde. Dan houden we je op de hoogte over de ontwikkeling van het opleidingsprogramma en weet je straks als een van de eersten wanneer we daadwerkelijk van start gaan.

Houd me op de hoogte