Start een Herenboerderij of sluit je aan

Het hebben van een Herenboerderij is een inspirerende manier om samen met andere consumenten, grip te krijgen op je eten. Aan de basis van een Herenboerderij staat niet de boer, een boerderij of landbouwgrond, maar de consument. Samen bepalen de consumenten wat ze willen eten en dus wat de dienstdoende boer voor hen produceert.

Sluit je bij een Herenboerderij aan
Wie geïnteresseerd is in een Herenboerderij, kan zich aansluiten bij een initiatief dat al bestaat of zich in de oprichtingsfase bevindt. Neem in dat geval contact op met het bestuur van een Herenboerderij in de regio of iemand die aan een Herenboerderij werkt. Vind ze hier!

Start een eigen Herenboerderij
Is er nog geen Herenboerderij (in oprichting) in jouw regio, niet getreurd. Het is heel goed mogelijk om met anderen, en met steun van Herenboeren Nederland, zelf zo’n kleinschalig gemengd boerenbedrijf te ontwikkelen. Dat gebeurt stap voor stap. Hierna staan de stappen die doorlopen moeten worden om de eerste fase op weg naar een Herenboerderij, met succes af te ronden. Klik hiernaast op de knop "Start een eigen Herenboerderij", doorloop eerst de test en kom erachter of jij een echte Herenboer bent!

Het hebben van een Herenboerderij is een inspirerende manier om samen met andere consumenten, grip te krijgen op je eten. Aan de basis van een Herenboerderij staat niet de boer, een boerderij of landbouwgrond, maar de consument. Samen bepalen de consumenten wat ze willen eten en dus wat de dienstdoende boer voor hen produceert.

     

© Herenboeren All rights reserved